Ögonläkare, ögonoperation och ögonlaser
Tidsbeställning (02) 277 5100 - info@turunsilmaexpertit.fi
Öppet må-ti 8:00-17:30, ons-fre 8:00-16:30
Brahegatan 13 A, 20100 Åbo - vid Trätorget -
se på kartan

Hemvårdsföreskrifter efter starroperation

I starroperationen avlägsnas linsens grumlighet och ersätts med en
konstgjord lins. Starroperationen görs under ytbedövning s.k.
droppbedövning och den påverkar inte allmänkonditionen. Operationen är
smärtfri och tar ca.15-20 minuter. Under operationen ligger Ni på rygg
på operationsbordet, huvudet stöds med dynor för att hållas orörligt. Ni
tittar rakt upp mot mikro-skopets ljus och ögat hålls öppet med hjälp av
en ögonlocksöppnare.

FÖRE OPERATIONEN

Före förundersökningen gäller 1 veckas avhållsamhet för mjuka kontaktlinser
och 3 veckor för hårda kontaktlinser. Vid operation gäller 3 dagars
kontaktlinsvila. Före operationen droppas i båda ögonen antibiotikadroppar (Oftaquix eller Vigamox) fyra
ganger per dag under två dagar. Samt Yellox-droppar 2 gånger per dag under två dagar. Dropparna rengör ögat från bakterier.
Dropparna sätts i båda ögonen. Recepterna får ni i förundersökning. Om ni har andra ögonmediciner, t.ex. för vård av
ögontryckssjukdom dvs. glaukoma, droppas de normalt enligt ordination, också på
operationsdagens morgon.

OPERATIONSDAGENS PROGRAM

Ni får äta en lätt frukost hemma. Tag era morgonmediciner på vanligt sätt.
Efter operationen täcks ögat med en genomsynligt skydd,
som ni har på till nästa morgon. P.g.a skölden kan ni inte köra bil till
operationen. Efter operationen övervakas Ni i uppvakningen under en
timme. Före hemfärden får Ni mellanmål. Under den första natten efter
operationen är det bra om en anhörig/vän kan vara hos Er. Ögat är inte
sjukt, men det är svårare att röra sig då man har sköldena.

EFTER OPERATIONEN

Efter operationen finns det inga speciella förbud. Ni får röra er normalt,
böja er och lyfta t.ex. matkassar.
I bastu får niinte gå på två veckor. I duschen får ni gå och efter duschen
skall Ni sätta en extra droppe Oftaqvix/ Vigamox i ögat.
Tung motion och verksamhet (t.ex. vedhuggning) bör undvikas en månad.
De första dagarna efter operationen kan det kännas som ni skulle
ha ett rosk i ögat eller så kan ögonvitan vara rodnande.
Oftaqvix-/Vigamox-, Yellox- och Pred Forte-medicineringen i ögat påbörjas efter
efterkontrollen:
• Oftaqvix eller Vigamox: första veckan 1-2 droppar fyra gånger om dagen och Yellox 2ggr per dag två dagar
• Pred Forte: 1-2 droppar tre ggr om dagen för tre veckor

Ni kommer på efterkontroll nästa dag efter operationen.

4-6 veckor efter operationen går Ni på efterkontroll till Er egen ögonläkare.
Ögonen undersökes och  samtidigt ordineras vid behov  Er ett glasögonrecept
och vid behov görs en remiss till operationen för det andra ögat.